Acceleration (2019)

เรื่องย่อ : เรื่องราวของแม่ที่ทำงานบางอย่างในแอลเอ และต้องการปืนถ้าเธอต้องการเห็นลูกชายของเธอที่ถูกหัวหน้ากลุ่มจับตัวไป ให้ปลอดภัยยังมีชีวิตอยู่ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป