Jeon Woochi (2009) วูชิ ศึกเทพยุทธทะลุภพ

เรื่องย่อ :
Jeon Woochi – The Taoist Wizard วูชิคือพ่อมดแห่งราชวงศ์โชซัน ผู้ถูกใส่ร้ายป้ายสี และโดนกักขังไว้ในภาพวาดชิ้นหนึ่ง หลังจากเวลาล่วงเลยไปนานถึงห้าร้อยปี ...