Khun Phaen Begins (2019) ขุนแผน ฟ้าฟื้น

เรื่องย่อ : ขุนแผน ฟ้าฟื้น ... ฟ้าฟื้น ก็เป็นการเล่าขุนช้างขุนแผนในแบบที่มีบริบททางสังคมในปัจจุบัน (2019) ... เอาเป็นว่า การมาดูหนังเรื่องนี้ ควรทำสมองให้โล่ง เปิดใจให้กว้าง ... คะแนนตามความชอบส่วนตัวต่อ ขุนแผน ฟ้าฟื้น (หรือ Khun Phaen Begins) ...