Manikarnika The Queen of Jhansi (2019) มานิกานกรรณิการ์ ราชินีแห่ง เจฮานซี่ [Sub Thai]

เรื่องย่อ : เรื่องราวของ Rani Lakshmibai หนึ่งในบุคคลสำคัญของการก่อจลาจลของอินเดียในปี 1857 และการต่อต้านการปกครองของอังกฤษ