The Car Road to Revenge (2019) ถนนรถเพื่อแก้แค้น

เรื่องย่อ : ภาคต่อบางคนรู้สึกเหมือนไม่มีเกมง่ายๆในขณะที่คนอื่นไม่รู้สึกอะไรเลยและคุณก็มีสิ่งที่คล้ายกับ The Car: ...