Angela’s Christmas Wish (2020) อธิษฐานคริสต์มาสของแองเจิลลา

เรื่องย่อ : เมื่อพ่อไปทำงานไกลถึงออสเตรเลีย หนูน้อยแอนเจลาก็ขอทุ่มเทหัวใจวางแผนและอธิษฐานให้ได้กลับไป ...