Justice League Dark: Apokolips War (2020) จัสติซ ลีก สงครามมนต์เวท

เรื่องย่อ : เมื่อโลกกำลังตกเป็นเป้า เหล่าฮีโร่แห่งจัสติซลีกจึงต้องชิงจู่โจมไปยังถิ่นฐานของผู้รุกราน และภัยคุกคามนาม ดาร์คไซด์