The Atomic Adventure (2019)

เรื่องย่อ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย, 2504. ฝรั่งเศสได้จุดชนวนระเบิดปรมาณูลูกที่สี่ ...