The Sand Pebbles (1966) เรือปืนลำน้ำเลือด

เรื่องย่อ : The Sand Pebbles / เรือปืนลำน้ำเลือด (1966). วิศวกรเจคฮอลแมนมาถึงเรือของสหรัฐอเมริกา ...