Chieri and Cherry (2015)

เรื่องย่อ :
Chieri and Cherry. Chieri เป็นเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีเพื่อนคนเดียวเป็นตุ๊กตาของเล่นชื่อเชอร์รี่ซึ่งเธอพบขณะซ่อนตัวอยู่ในห้องใต้ดินระหว่างงานศพของพ่อ ...