In Love and War (1996) รักนี้ไม่มีวันลืม

เรื่องย่อ :
In Love and War (1996) รักนี้ไม่มีวันลืม ... ที่มีพรสวรรค์และพยาบาลที่ละเอียดอ่อนเนื้อเรื่องของภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้นที่อิตาลีท่ามกลางสงครามโลกครั้งที่ 1 ...