Life of the Party (2018) ไลฟ์ ออฟ เดอะ ปาร์ตี้.

เรื่องย่อ :
Life of the Party (2018) ไลฟ์ ออฟ เดอะ ปาร์ตี้. แม่บ้านผู้อุทิศตัวและหย่าร้างกับสามีต้องการแก้ไขอดีต จึงสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกับลูกสาวเพื่อใบปริญญา ...