Multiplicity (1996) สี่แฝดพันธุ์โก้เก๋

เรื่องย่อ : Multiplicity (1996) สี่แฝดพันธุ์โก้เก๋ ดั๊กคินนีย์คนงานก่อสร้างพบว่าความกดดันในชีวิตการทำงานบวกกับหน้าที่ ...