People There and Bah (2019) หอบใจไปซ่อมรัก [Sub Thai]

เรื่องย่อ : เรื่องราวในผลงานสร้างจากนิยายเรื่องนี้ สถาปนิกสาวผู้ประสบความสำเร็จตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อหันมาทบทวนชีวิตของตัวเองอีกครั้งหลังถูกแฟนหนุ่มนอกใจแบบฉาวขึ้นหน้าหนึ่ง