The Last Summer (2019) เดอะ ลาสต์ ซัมเมอร์ Netflix [Sub Thai]

เรื่องย่อ : ภาพยนตร์ที่บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเด็กมัธยมปลายหลังจากพวกเขาเรียนจบ และพวกเขาอยากใช้หน้าร้อนสุดท้ายของพวกเขาให้คุ้มค่าก่อนที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย