The People Under the Stairs (1991) บ้านกระตุก อย่าอยู่เดี่ยว

เรื่องย่อ : The People Under the Stairs (1991) บ้านกระตุกอย่าอยู่เดี่ยว The People Under the Stairs เป็นภาพยนตร์ตลกแนวสยองขวัญอเมริกันปี 1991 ...