Night Falls on Manhattan (1996) ไนท์ฟอลส์ออนแมนฮัตตัน

เรื่องย่อ : เกร็ดจากภาพยนตร์ รูปภาพนิ่ง รูปภาพโปสเตอร์ ภาพข่าว วอลเปเปอร์ ดาวน์โหลด วิจารณ์ภาพยนตร์.