Chasing Happiness (2019) ความสุขในการไล่ล่า

เรื่องย่อ : คือเรื่องราวของความเป็นพี่น้อง เล่าเรื่องนับแต่วัยเด็กอันยากจนในฐานะลูกชายของบาทหลวงในนิวเจอร์ซีย์ ...