All The Bright Places (2020) แสงแห่งหวังที่ทุกฝั่งฟ้า NETFLIX [Sub Thai]

เรื่องย่อ : วัยรุ่นมีปัญหาสองคนผูกสัมพันธ์แน่นแฟ้นเพราะการเดิน ทางเพื่อบันทึกสิ่งมหัศจรรย์ในรัฐอินดีแอนา ซึ่งเป็นเสมือนการเดินทางที่ช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ และเปลี่ยนชีวิตอย่างสิ้นเชิง