Ladies in Lavender (2004) ให้หัวใจ เติมเต็มรักอีกสักครั้ง

เรื่องย่อ : Ladies in Lavender ให้หัวใจเติมเต็มรักอีกสักครั้ง (2004) เล่าถึงสองพี่น้องสูงวัยชาวอังกฤษ เจเน็ท (Maggie Smith) กับเออร์ซูล่า (Judi Dench) ที่อยู่กันแบบง่ายๆ ...