Mickey and the Bear (2019) มิกกี้และแบร์

เรื่องย่อ : Mickey and the Bear (2019) มิคกี้เพ็ควัยรุ่นหัวแข็งทำให้ครอบครัวของเธอล่ม เมื่อเธอมีโอกาสที่จะออกไปเพื่อความดีต้องเผชิญกับความรับผิดชอบในการดูแลผู้ติดยาเสพติด เธอจะต้องเลือกระหว่างภาระหน้าที่ของครอบครัวและการปฏิบัติตามส่วนตัว