The 12th Suspect (2019) ผู้ต้องสงสัยคนที่ 12

เรื่องย่อ : ตั้งอยู่ในโรงน้ำชาในเมียงดงกรุงโซลหลังจากสิ้นสุดสงครามเกาหลีผู้ต้องสงสัยที่ 12 ตามหลังการประลองทางจิตวิทยาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ถูกจับกุมและผู้ต้องสงสัย 11 คนที่พบว่าตัวเองถูกจับในคดีฆาตกรรม