Chaeng (2019) แช่ง.

เรื่องย่อ : Chaeng (2019) แช่ง. ภาพยนตร์เรื่องนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน: “ชั่วร้าย” เล่าถึงหมู่บ้านที่ถูกสาป “รอยสัก” เป็นเรื่องเกี่ยวกับรอยสักที่ถูกสาปและ ...