Fighting with My Family (2019) สู้ท้าฝันเพื่อครอบครัว

เรื่องย่อ :
 เมื่อคนพี่ไม่ได้ไปต่อ คนน้องจึงต้องไปฝึกซ้อมไกลบ้านอยู่คนเดียว ด้วยความที่เป็นคนอังกฤษและรูปร่างหน้าตาไม่ใช่แบบพิมพ์นิยม โดย ...