Project Ithaca (2019)

เรื่องย่อ : เรื่องราวของคนแปลกหน้าตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองติดอยู่บนยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาว พวกเขาเริ่มเข้าใจว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกลักพาตัวมนุษย์มานานหลายสิบปี และหลายศตวรรษและต้องร่วมกันหาทางกลับบ้านให้ได้